Branche: Communicatie

Communicatieadviseur - Projecten

* Het geboden tarief/salaris wordt bepaald o.b.v. kennis en ervaring

Reageren kan tot 16 mei 2024
Opdrachtomschrijving

De VNG representeert de ruim 300 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar
afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij vanuit de
uitgangspunten van VNG beleid de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven
door gemeenten centraal. Onder meer door in nauwe afstemming met VNG beleid actief
te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door samenwerking te
stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de
dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Cluster Naleving (sociaal domein)
Als communicatieadviseur ga je aan de slag binnen het Cluster Naleving. Dit team houdt
zich onder meer bezig met preventie, toezicht en handhaving binnen het sociaal domein.
Deze zaken zijn cruciaal voor de kwaliteit, de houdbaarheid en het draagvlak voor sociale
zekerheid en zorg. De VNG helpt gemeenten bij deze ingewikkelde taak met
specialistische kennis, deskundigheid en ondersteuning. Door kennis van de wetgeving,
de praktijk en ons brede netwerk vormen wij de verbindende schakel tussen beleid en
uitvoering. Daarbij werken we samen met gemeenten, ministeries en ketenpartners. Je
kunt binnen deze opdracht – in wederzijdse overeenstemming – ook worden ingezet op
de andere projecten en programma’s die VNG namens en voor haar leden initieert,
ontwikkelt en beheert.
Kenniscentrum Communicatie
Je wordt binnen Cluster Naleving ingezet vanuit het Kenniscentrum Communicatie van
VNG Realisatie. Dit communicatieteam levert communicatieadvies en -ondersteuning aan
de projecten, programma’s, producten en diensten die VNG Realisatie met en voor haar
leden ontwikkelt, uitvoert en beheert. Binnen het kenniscentrum zijn zo’n 40
communicatiecollega’s actief, waaronder 25 projectcommunicatieadviseurs. Daarnaast
hebben we ondersteuning in huis op het gebied van redactie en vormgeving en beheren
we de interne en corporate communicatierichtlijnen en –kanalen die jij in je werk kunt
inzetten. Je neemt onder meer deel aan het maandelijkse teamoverleg van het
Kenniscentrum en levert waar relevant een bijdrage aan het als één VNG communiceren
richting onze leden.

Taken en verantwoordelijkheden
Onder het cluster naleving vallen verschillende projecten. Als communicatieadviseur
ondersteun je een aantal van deze projecten. Je:
 • maakt een communicatieaanpak voor het project, binnen de kaders en doelen van
  de communicatiestrategie, en voert deze uit;
 • adviseert over vorm en inhoud van communicatiemiddelen en ontwikkelt deze of
  laat deze ontwikkelen door contentmakers;
 • schrijft korte content, zoals berichten voor de website en sociale media;
 • neemt actief deel aan overleggen van het project, signaleert kansen en risico’s
  voor communicatie en komt met creatieve ideeën en oplossingen;
 • monitort de effectiviteit van communicatie, bijvoorbeeld op basis van statistieken,
  onderzoeken en signalen uit de doelgroep, en stuurt bij waar nodig;
 • stemt af en werkt samen met andere communicatiecollega’s, bijv. de
  woordvoerder en adviseurs van andere projecten;

Resultaat van de opdracht

De communicatieadviseur draagt er met de hierboven genoemde werkzaamheden aan bij
dat gemeenten weten hoe de VNG hen ondersteunt bij preventie, toezicht en handhaving
in het sociaal domein.

Eisen en wensen
EISEN

 • Je hebt minimaal afgeronde Hbo-communicatieopleiding, of vergelijkbaar door minimaal 5
  jaar werkervaring als communicatieadviseur.
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als communicatiemedewerker of -adviseur;
 • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring als communicatieadviseur in de publieke sector.

WENSEN

 • Je hebt minimaal drie jaar werkervaring als
  communicatieadviseur,
  aantoonbaar met voorbeelden
  van werkgevers en/of
  opdrachten in het CV;
 • Je hebt ervaring of affiniteit met werken
  in het publiek domein of bij een
  kennisinstituut. Geef in de
  motivatie voorbeelden waaruit
  dit blijkt.
 • Je hebt ervaring met het bedenken en
  (laten) ontwikkelen van
  aansprekende, creatieve en/of
  vernieuwende
  communicatiemiddelen. Geef in
  het cv voorbeelden waaruit dit
  blijkt.

COMPETENTIES

 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Creativiteit
Aanvullende informatie
Werklocatie -> Den Haag / Hybride

Gesprekken staan gepland op: 22 mei 2024, van 14:30 tot 17 uur.

Solliciteer direct

Rogier Jilsink

Casemanager

Nog vragen voordat je solliciteert? Neem gerust contact op!