AI verandert de wereld, maar is het nu een kans, of een ethische uitdaging in de toekomst?

Kunstmatige intelligentie ofwel AI, is momenteel een onderwerp waar je niet meer omheen kan. Het is buiten kijf één van de meest invloedrijke en veelbelovende technologieën van onze tijd. AI is een machine learning technologie die ons helpt om complexe problemen op te lossen, nieuwe kennis te ontdekken en onze creativiteit te vergroten. Het is in zeer korte tijd niet meer weg te denken en ook in het bedrijfsleven zijn er druk mee bezig het te implementeren en het efficiënt in te zetten.

Grote Impact, game changer or not?

AI heeft al veel impact in diverse branches, zoals gezondheidszorg, onderwijs, landbouw, transport, en steeds meer branches. AI kan bijvoorbeeld artsen helpen bij het diagnosticeren en behandelen van ziekten, leraren helpen bij het personaliseren van het leren, boeren helpen bij het optimaliseren van de oogst, chauffeurs helpen bij het vermijden van ongevallen, filmmakers helpen bij het creëren van realistische effecten en gamers helpen bij het beleven van meeslepende ervaringen. Klinkt veelbelovend toch zou je zeggen?

Hoe evolueren de uitdagingen en risico’s zich omtrent AI?

Hoe veelbelovend het ook allemaal klinkt, heeft AI echter ook uitdagingen en risico’s, zoals ethische kwesties, sociale gevolgen, veiligheidsproblemen en regelgevingskwesties. Zo kan het bijvoorbeeld leiden tot discriminatie, ongelijkheid, werkloosheid, privacy-inbreuken, cyberaanvallen en ongewenste resultaten. Daarom is het van essentieel belang om AI op een verantwoorde en duurzame manier te ontwikkelen en te gebruiken, met respect voor de menselijke waarden en rechten.

  • Verantwoordelijkheid: Wie is er aansprakelijk als een AI-systeem schade of letsel veroorzaakt? 
  • Transparantie: Hoe kunnen we begrijpen hoe een AI-systeem tot een beslissing of actie komt? Bijvoorbeeld, hoe kan een robotrechter uitleggen waarom hij een bepaald vonnis velt?
  • Privacy: Hoe kunnen we de persoonlijke gegevens van mensen beschermen die gebruikt worden om AI-systemen te trainen of te voeden? ?
  • Rechtvaardigheid: Hoe kunnen we voorkomen dat AI-systemen discrimineren, bevooroordeeld zijn of ongelijkheid vergroten? 
  • Duurzaamheid: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat AI-systemen geen schade toebrengen aan het milieu, de biodiversiteit of de sociale cohesie? Bijvoorbeeld, hoe kunnen we de ecologische voetafdruk van AI verminderen?

De ethische kwesties van AI zijn zeer divers en complex. AI kan veel voordelen bieden voor de mensheid, maar ook veel uitdagingen en risico’s met zich meebrengen.

Ethisch draagvlak in de toekomst

Er zijn verschillende ethische stromingen en principes die kunnen helpen om deze kwesties te analyseren en op te lossen. 

Een goed voorbeeld is de guidelines for trusworthy AI van de Europese Commissie, welke zeven eisen stelt aan AI-systemen: menselijke waardigheid, menselijke autonomie, preventie van schade, eerlijkheid, uitlegbaarheid, robuustheid en privacy. 

Of het vijf kernprincipe van de World Economic Forum, die stellen dat AI een kracht moet zijn ten goede en voor diversiteit, verstaanbaar en eerlijk moet zijn, gegevensbescherming moet respecteren, niet ten koste van personen mag komen en dat de macht van AI om te vernietigen moet worden geconfronteerd.

Kortom, er is echter geen eenduidig antwoord op wat ethisch verantwoorde AI is. Het hangt af van de context, de waarden en de belangen van de betrokken partijen. Daarom is het belangrijk om een dialoog te voeren over de ethische kwesties van AI en om verschillende perspectieven te betrekken.

Ik denk dat AI een onderwerp is wat veel discussie met zich meebrengt, want wat als de ontwikkelingen zo hard blijven gaan dat wij straks worden gemanipuleerd door AI, wij te afhankelijk worden of ga ik nu te ver? Wie zal het zeggen. Voor nu vind ik het interessant genoeg om er een artikel aan te wijden en ben zeer benieuwd waar wij hiermee over een aantal jaar staan.